Vítejte na stránkách věnovaných našim chovancům. U každého druhu najdete víceméně stručný popis a fotogalerii.

Obojživelníci ČR

Obojživelníci ocasatí
Mlok skvrnitý – Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)
Čolek horský – Triturus alpestris (Laurenti, 1768)
Čolek dravý - Triturus carnifex  (Laurenti 1768)
Čolek velký - Triturus cristatus (Laurenti, 1768)
Čolek dunajský - Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903)
Čolek hranatý - Triturus helveticus (Razoumowsky, 1789)
Čolek karpatský -  Triturus montandoni (Boulenger, 1880)
Čolek obecný - Triturus vulgaris (Linnaeus, 1758)
 
 
 
Žáby
Kuňka obecná – Bombina bombina (Linaneus, 1761
Kuňka žlutobřichá – Bombina variegata (Linnaeus, 1758)
Ropucha obecná – Bufo bufo (Linnaeus, 1758)
Ropucha krátkonohá – Bufo calamita  Laurenti, 1768
Ropucha zelená – Bufo viridis (Laurenti, 1768)
Rosnička zelená – Hyla arborea (Linnaeus, 1758)
Blatnice skvrnitá – Pelobates fuscus (Laurenti, 1768)
Skokan ostronosý – Rana alvaris  Nilsson, 1842
Skokan štíhlý – Rana dalmatina  Fitzinger In Bonaparte, 1839
Skokan hnědý – Rana temporaria  Linnaeus, 1758
Skokan zelený – Rana esculenta  Linnaeus, 1758
Skokan krátkonohý – Rana lessonae  Camerano, 1882
Skokan skřehotavý – Rana ridibunda  Pallas, 1771

Doporučené odkazy s podrobným popisem jednotlivých druhů

Mapování výskytu obojživelníků a plazů v ČR Zde můžete shlédnout mapu výskytu jednotlivých druhů, případně sami přispět zdokumentováním nalezených zvířat.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one