Vítejte na stránkách věnovaných našim chovancům. U každého druhu najdete víceméně stručný popis a fotogalerii.
Ještěrka obecná  -  Lacerta agilis  (Linné, 1758)
Ještěrka zelená  -  Lacerta viridis  (Laurenti, 1768)
Ještěrka živorodá  -  Zootoca vivipara  (Jacquin, 1787)
Ještěrka zední  -  Podarcis muralis  (Laurenti, 1768)
Slepýš křehký  -  Anguis fragilis  (Linné, 1758)
Užovka hladká  -  Coronella austriaca  (Laurenti, 1768)
Užovka obojková  -  Natrix natrix  (Linné 1758)
Užovka podplamatá  -  Natrix tessellata (Laurenti, 1768)
Užovka stromová  -  Zamenis longissimus (Laurenti, 1768)
Zmije obecná  -  Vipera berus (Linné, 1758)
Želva bahenní - Emys orbicularis (Linné, 1758)

Doporučené odkazy s podrobným popisem jednotlivých druhů

Mapování výskytu obojživelníků a plazů v ČR Zde můžete shlédnout mapu výskytu jednotlivých druhů, případně sami přispět zdokumentováním nalezených zvířat.

Plazi ČR - Ritchiho web

Plazi ČR - reptile.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one